top of page
Justice_edited_edited.jpg

Info

Historia i doświadczenie

Już w czasach antycznych przyjmowano ,że "porozumienie jest warte więcej niż proces."Ojczyzną współczesnej mediacji jest USA,gdzie w latach 70-tych XX wieku stała się alternatywą dla niewydolnych i kosztownych procesów sądowych.
Konflikt w sądzie rozstrzyga władczo sędzia , w trakcie mediacji strony konfliktu przy wsparciu neutralnego mediatora same dochodzą do zawarcia ugody, mając do dyspozycji tyle  czasu ile im jest potrzebne,gdzie w sądzie to tylko półgodziny walki.Mediator ma obowiązek zachowania tajemnicy i zniszczenia dokumentacji po zakończeniu madiacji.
Podpisanie przez strony umowy-ugody przed mediatorem spowoduje ,że strony nie muszą już spotykać się w sądzie.Ugoda zostaje wysłana do sądu ,a sąd ją tylko zatwierdza.
Dodatkową zaletą mediacji jest to ,że zawarte są w niej rozwiązania wszystkich problemów, kiedy w wypadku sprawy sądowej rozbite są na kilka oddzielnych procesów.
Zapraszam na mediację za mną ,obiecuję ,że potrafię słuchać ,wygaszać emocje,bo sama już wiele w życiu przeżyłam i widziałam i wiem ...jak to jest..

Mediacje: O nas

Skontaktuj się ze mną

+49 152 537 333 22

Dziękujemy za przesłanie!

Mediacje: Kontakt
bottom of page